A A A

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydano na nagrody dla 245 pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli łącznie 1 639 952,57 zł brutto. Najwyższe nagrody trafiły podobnie jak w poprzednich latach do członków zarządu magistratu tj. skarbnika Michała Buwaja – 19 810 zł,  sekretarza Marcina Uszyńskiego – 16 148 zł oraz do Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Moniki Treli – 20 044 i jej zastępcy Wojciecha Chodorka- 19 338 zł.

Jakie Kluby, na jakich zasadach, a przede wszystkim - ile środków Miasto przyznało na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym? Zobaczcie sami!

Ujawniamy szczegółowy wykaz darowizn Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2020 - 2022.

Ujawniamy wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz dodatków, premii i nagród na stanowiskach prezydenta, sekretarza, skarbnika oraz naczelnika wydziału promocji, kultury i sportu za 2021 i 2022 rok. 

Udostępniamy Wam treść umów zawartych pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zakresie: utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i zadrzewień oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku