A A A

Udostępniamy Wam treść umów zawartych pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zakresie: utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i zadrzewień oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Udostępniamy Wam treść umów zawartych pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zakresie: utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i zadrzewień oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nasza aktywność w zakresie sądowej walki o udostępnienie informacji publicznych.

Udostępniamy mieszkańcom informację publiczną dotyczącą podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli w okresie 1.01.2015 r. - 16.08.2022 r.

W marcu 2022 gmina Stalowa Wola przyznała 125 stypendiów dla sportowców w Stalowej Woli na łączną kwotę 340 tys. zł z wyrównaniem od stycznia. Z czego tylko dla 23 piłkarzy Stali Stalowa Wola grających w poprzedniej rundzie przyznano rekordowe stypendia na łączną kwotę 190 tys. 200 zł na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Niektórzy zawodnicy nie weszli praktycznie na boisko, a pozyskali najwyższe świadczenie po 1500 zł w skali miesiąca co dało 9000 zł za cały okres. Pozostali stypendyści dostali od 50 do 200 zł w skali miesiąca. 

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku