A A A

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku nie wypłacono części nagród, ale nic w przyrodzie nie ginie. Zaległe nagrody za 2020 wypłacono w 2021 roku łącznie z bieżącymi. Są pracownicy, którym wypłacono po kilkaset złotych, a niektórzy zgarnęli po kilka nagród na kwotę ponad 50 tys. Rekordziści to Monika Trela - 34 619, Wojciech Chodorek - 28 026, Renata Knap - 54 484, Małgorzata Korniak - 42 525 (8 nagród), Michał Buwaj - 50 tys (8 nagród). Już przy tych kwotach powinna się zapalić czerwona lampka, czy nie jest faworyzowanie jednych kosztem drugich? Wątpliwości wzbudzają nie tylko same kwoty, ale uzasadnienia przyznawania tych nagród.

W dniu 2 grudnia br. gościła u nas przedstawicielka Sieć Obywatelska - Watchdog Polska ekspertka prawna Paula Kłucińska. Dziękujemy mieszkańcom za obecność oraz za wspólne świętowanie 4 rocznicy powołania naszego stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą wiele korzystnych orzeczeń przed sądami administracyjnymi, a jawność i transparentność będzie fundamentalną wartością działania organów wykonawczych jednostek samorządu, spółek miejskich oraz innych instytucji publicznych 💪 

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Drzewo roku 2021”! Wybierz najładniejsze drzewo w swojej okolicy, wypełnij formularz, wyślij i wygraj! Celem Konkursu Drzewo Roku gminy Stalowa Wola jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, na walory przyrodnicze gminy Stalowa Wola, jak i zwrócenie uwagi na przyrodę, która jest wokół nas mieszkańców, która nas otacza.  Na pewno w naszej okolicy, jest chociaż jedno piękne drzewo, które jest dla nas ważne, na które zwracamy szczególną uwagę. Chcemy, aby mieszkańcy właśnie takie drzewa zgłaszali do konkursu. 


Uczestnicy konkursu mogą być instytucje, podmioty jak i zwykli mieszkańcy Stalowej Woli. Pierwszy etapem będzie zgłaszanie przez mieszkańców swoich kandydatur do konkursu, na formularze czekamy od 21 kwietnia do 24 maja 2021 r. Następnie kilkuosobowa komisja wybierze 6 kandydatur, na które w czerwcu br. mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosowy. Początkiem lipca ogłosimy zwycięskie drzewa oraz przedstawimy laureatów konkursu.  

Partnerem konkursu jest Starostwo Powiatowe. 

Zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Na prośbę mieszkańców zamieszczamy na swojej stronie internetowej niezbędne informacje  i wyjaśnienia do oceny gospodarki finansowej stowarzyszenia za lata 2018 - 2019. Informujemy jednocześnie, że sprawozdanie za rok 2020 będzie dostępne na stronie w maju, gdyż z końcem pierwszego kwartału mija okres rozliczeniowy. 

Dzisiaj przedstawiamy wam już ostatnią listę nagrodzonych pracowników w Urzędzie Miasta tj. za 2019 roku. Naszym zdaniem podobnie jak przy poprzednich ujawnionych listach osób nagrodzonych mamy wątpliwości co do przyznanych kwot oraz kiepskich uzasadnień. W związku z tym stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, stowarzyszenie „Nasze Miasto” w ostatnich dniach wniosło skargę do Rady Miasta na nieprawidłową działalność Prezydenta Miasta Stalowej Woli, polegającą na przyznawaniu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2017-2020 bez szczegółowego i przekonującego uzasadnienia. 

W 2020 roku nie zostały przyznane i wypłacone pracownikom UM nagrody z okazji Dnia Samorządowca oraz nagrody roczne. Wydawałoby się, że solidarnie wyrzeczenia dotknęły wszystkich pracowników. Nic z tego. Zostały wypłacone nagrody indywidualne dla wybranych osób. Łącznie w 2020 - roku pandemii i oszczędności wypłacono nagrody na kwotę 276 015, 81 zł, a Monika Trela - naczelnik wydziału promocji kultury i sportu pozostała z najwyższą nagrodą w 2020 roku. Jednocześnie to kolejna nagroda dla tej naczelniczki powyżej 10 000 w ostatnich latach (ponad 30 000 w latach 2017-2018).

Myślicie, że gigantyczne nagrody w stalowowolskim magistracie w 2017 roku (szczegółowy wykaz opublikowaliśmy tutaj) to był jednorazowy wyskok, kaprys Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego? Otóż nie! Pomimo galopującego zadłużenia miasta, zaciągania kolejnych wielomilionowych zobowiązań w postaci emitowanych obligacji i kredytów, rozrostu zatrudnienia, sowite nagrody dla urzędników są standardem z roku na rok do dziś (niestety nie posiadamy jeszcze danych za 2020 rok). Przesadzamy? Zobaczcie sami

Wokół gigantycznych nagród (6 mln, 161 tys. w latach 2016-2019 ), które Lucjusz Nadbereżny hojnie przyznaje swoim pracownikom z roku na rok, narosło wiele mitów i legend. Chcąc ocenić rzetelność docierających do nas sygnałów o faworyzowaniu jednych kosztem drugich, postanowiliśmy kolejny raz skorzystać z przysługującego wszystkim mieszkańcom prawa do informacji publicznej i zwróciliśmy się do Prezydenta z prośbą o udostępnienie szczegółowego wykazu nagród w latach 2017-2018.  

Kochani ! Dziękujemy Wam wszystkim - mieszkańcom, sympatykom, ciekawskim za to, że byliście z nami w 2020 roku. To był dla nas trudny rok, potężne energie, zmagania sądowo - admistracyjne, nierówna walka o jawność i transparentność z organami władzy publicznej, która jeszcze się nie zakończyła.

Nasza walka o transparentność władz Miasta Stalowej Woli oraz działalność proekologiczna nie umyka uwadze mediów o zasięgu: lokalnym, regionalnym a nawet ogólnopolskim. Sprawdźcie sami:

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku