A A A

MZK Stalowa Wola od początku swego istnienia wspiera swą działalnością rozwój Stalowej Woli. Efektem działalności spółki jest między innymi nowoczesna infrastruktura wodno - kanalizacyjna czy nowoczesny system gospodarki odpadami oraz coraz bardziej zmieniający się transport publiczny. Zapewnia ona mieszkańcom nie tylko sprawne i efektywne świadczenie usług, ale poprzez racjonalną gospodarkę i nowoczesne technologie zdrowe i bezpieczne korzystanie z otaczającego nas środowiska.

Korzystanie z nowoczesnych technologii i wchodzenie w nowe obszary działalności jest na pewno szansą dla miasta, które może korzystać z dobrych efektów tego rozwoju. Dostrzegał ten potencjał poprzedni włodarz Prezydent Andrzej Szlęzak powierzając jej realizację bardzo ważnych inwestycji, realizowanych przy dofinansowaniu z środków UE i środków własnych spółki. To łącznie ponad 200 mln złotych wydanych w ostatnich piętnastu latach. Wydaje się, że dostrzega to również obecnie rządzący Stalową Wolą Prezydent Lucjusz Nadbereżny. Świadczyć może o tym wywiad udzielony w Echu Dnia w wydaniu z 25 października gdzie stwierdza: MZK jest dzisiaj kluczową spółką miejską, nadającą Stalowej Woli również nowego impulsu rozwojowego (link do artykułu tutaj) Postanowiliśmy sprawdzić co za tymi słowami się kryje i jak je rozumie obecny włodarz Stalowej Woli.

Na początek w tabeli poniżej przedstawiamy wyniki finansowe uzyskiwane przez spółkę w okresie ostatnich dwunastu lat.

 

Próbujemy dociec jak tłumaczy tę stratę Prezydent, który na sesji Rady Miejskiej mówił o sobie, że musi zarządzać osobiście spółką by ceny usług przez nią świadczone były niskie. Powody straty wg. Prezydenta:

Fragment wywiadu i odpowiedź na pytanie reportera w sprawie zastrzeżeń Pana Andrzeja Szymonika dotyczących wyników MZK sp. z o. o. źródło: Echo Dnia, Zdzisław Surowaniec 25 PAŹDZIERNIKA 2018 Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Stalowej Woli o wyzwaniach na nową kadencję.

Wynika z tego, że straty są wynikiem analizy opłacalności (w domyśle źle sporządzonej?) wykonanej przy budowie ZMBPOK za kadencji Prezydenta Andrzeja Szlęzaka. A tak tłumaczy tę stratę Zarząd Spółki: Wyjaśnienie źródeł straty wynika z sprawozdania finansowego spółki dokument: Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017. Sprawozdanie to było badane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników, którym jest w tej kadencji Prezydent Lucjusz Nadbereżny. Pozwala to sądzić, że jest to wyjaśnienie wiarygodne i rzeczywiście wskazujące przyczyny ujemnego wyniku finansowego.

Poniżej przedstawiamy fragment dotyczący zdarzeń mających wpływ na taki wynik finansowy:

 

Wyjaśniamy: Odpis aktualizacyjny należności to odpis zmniejszający należności Gminy Stalowa Wola jakie powinna spółce zapłacić gmina. Należność ta jest jednocześnie przychodem roku 2016 zatwierdzonym przez Prezydenta w Sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2016. Powodem aktualizacji jest odmowa zapłaty noty nr 3/12/2016 jako niezasadnej. Wynik finansowy spółki za rok 2016 wyniósł +280.859,15 zł.

Jeśli wg. Pana Prezydenta nota była niezasadna i odmówił jej zapłaty to nie powinna zostać zaksięgowana a w konsekwencji wynik finansowy spółki za rok 2016 wyniósłby -2.385.834,45 zł. bowiem zmniejszyłby się o kwotę niesłusznie wystawionej noty.

Takie ujęcie poprawiło by nieco wynik roku 2017, który jednak i tak zostałby ujemny i wyniósłby: minus 689.497,05 zł

Jaki wynik finansowy MZK sp. z o. o przyniesie rok 2018? Poniżej wezwanie do zapłaty wystawione przez spółkę w marcu 2018 i ujęta kolejna nota z dnia 19.12.2017 roku.

Nota ta na kwotę 4.903.312,56 zł została następnie pomniejszona notą uznaniową o wartość 634.969,54 zł. Dzięki czemu zobowiązanie miasta wyniosło 4.268.343,02 zł. Należności tej spółka nie otrzymała jednak do końca roku 2018 i prawdopodobnie do dnia dzisiejszego nie została ona zapłacona. Poniżej symulujemy jak wyglądałby wynik gdyby nota ta nie została wystawiona. 

Czy tak się stanie i czy kolejna aktualizacja należności zostanie dokonana w spółce dowiemy się w Sprawozdaniu finansowym MZK sp. z. o. za rok 2018. Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy do zatwierdzenia sprawozdania przez Pana Prezydenta. To może oznaczać kolejny trzeci już rok straty finansowej tej kluczowej dla rozwoju miasta spółki.

Podsumowując:
Rozwój miasta i nowy impuls rozwojowy o którym mówi Pan prezydent w wywiadzie udzielonym w Echu Dnia to kierunek ujemnych wartości. Ujemne wyniki kluczowej spółki to faktycznie coś czego do tej pory nikt nie nazywał: IMPULSEM ROZWOJOWYM.

Mariusz Piasecki

 

Stowarzyszenie Nasze Miasto Stalowa Wola Misja

DLACZEGO TO ROBIMY?

Bez pardonu, prześwietlamy i oceniamy działania władz Stalowej Woli. Mamy prawo i chcemy wiedzieć:

 • jak władza wydaje nasze pieniądze?
 • jak zarządza naszym wspólnym majątkiem?
 • co chce przed nami ukryć?
 • jaką ma wizję na przyszłość miasta

dowiedz się więcej

 • Łukasz Banasik
  ŁUKASZ BANASIK
  Prezes Zarządu
  Wolontariusz Roku 2009 za działalność społeczną oraz Człowiek Roku w kategorii samorządność i społeczność lokalna w powiecie stalowowolskim.
 • Agata Linek
  AGATA LINEK
  Wiceprezes Zarządu 
  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatka Nagrody Kulturalnej Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” za tomik „Szept pumy"

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku