A A A

W sobotę, 26 października, odbyło się spotkanie z dendrologiem mgr. inż. Ernestem Rudnickim, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, który przyjechał do Stalowej Woli na zaproszenie naszego stowarzyszenia, Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki” oraz Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi”.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się w „Strefie Spotkań” przy ul. Dmowskiego, poruszane były m.in. tematy: rewitalizacji, pomników przyrody, prawidłowej pielęgnacji i wycinki drzew czy innych obszarów związanych z ochroną zasobów przyrodniczych.

- Pielęgnacja drzew to sztuka, której można się nauczyć. Jest potrzeba edukowania pracowników firm, którym to jest zlecane przez samorządy. Cięcia redukcyjne nie zawsze muszą oznaczać zniszczenie korony czy trwałe okaleczenie drzewa - mówił dendrolog.

Na koniec dyskusji Ernest Rudnicki zadeklarował, że złoży do samorządu proponowaną listę pomników przyrody dla Stalowej Woli.

- Jak się okazało - spotkanie było świetną okazją do uzupełnienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony i zarządzania zielenią miejską, ale w merytoryczny sposób. Warto podkreślić, że w dyskusję zaangażowały się władze samorządowe, mieszkańcy, radni miejscy czy członkowie organizacji pozarządowych, a rozmowa przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze – podkreślał Łukasz Banasik z Naszego Miasta.

Po dyskusji w Strefie Spotkań prelegent z przedstawicielami organizacji pozarządowych udał się na spotkanie w terenie m. in. do byłego już rezerwatu w dzielnicy Sochy, gdzie przeprowadzono obserwację i spis obiektów, które powinny zostać objęte ochroną w formie pomników przyrody. W niedzielę zorganizowano spacer dendrologiczny po zielonych zakątkach naszego miasta m.in. po parku dworskim w Charzewicach czy Nadsańskich Błoniach.

(ŁB/AL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nasze Miasto Stalowa Wola Misja

DLACZEGO TO ROBIMY?

Bez pardonu, prześwietlamy i oceniamy działania władz Stalowej Woli. Mamy prawo i chcemy wiedzieć:

 • jak władza wydaje nasze pieniądze?
 • jak zarządza naszym wspólnym majątkiem?
 • co chce przed nami ukryć?
 • jaką ma wizję na przyszłość miasta

dowiedz się więcej

 • Łukasz Banasik
  ŁUKASZ BANASIK
  Prezes Zarządu
  Wolontariusz Roku 2009 za działalność społeczną oraz Człowiek Roku w kategorii samorządność i społeczność lokalna w powiecie stalowowolskim.
 • Agata Linek
  AGATA LINEK
  Wiceprezes Zarządu 
  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatka Nagrody Kulturalnej Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” za tomik „Szept pumy"

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku