A A A

W ostatni dzień lata, słoneczną niedzielę 22 września, nasze stowarzyszenie wraz Podkarpackim Towarzystwem Przyrodniczym "Wolne Rzeki" zorganizowaliśmy dla mieszkańców przyrodniczy spacer po dawnym rezerwacie w Sochach.

Dawny rezerwat Sochy to kilkudziesięciohektarowy fragment starego nadsańskiego łęgu, który praktycznie nigdy nie zaznał gospodarki leśnej. Podczas spaceru obserwowano ptaki, np. sójki, dzięcioły (dużego i czarnego), myszołowa, czy kowalika. Najwięcej emocji i zachwytów wzbudziły wielkie topole białe i czarne, w tym najwyższa w Sochach, mierząca 39 metrów (to tyle co 12 pięter) o obwodzie pnia 854 cm. W lesie robi się już jesiennie, można było zaobserwować ciekawe grzyby - na jednej martwej, leżącej topoli występuje ich nawet kilka gatunków.

- Takich inicjatyw będzie więcej, ponieważ zauważamy potrzebę tego typu przedsięwzięć. Mieszkańcy coraz bardziej świadomie angażują się w działania o charakterze proekologicznym co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście globalnej ochrony klimatu i lokalnie w odniesieniu do zasobów przyrodniczych gminy - zapewnia Łukasz Banasik z "Naszego Miasta".

- Obecnie, można tam kręcić epizody z "Jurassic Park", bo te powoje na drzewach wyglądają obłędnie - komentuje jeden z uczestników przyrodniczego spaceru.

Las łęgowy w Sochach jest przyrodniczą perełką przynajmniej w skali powiatu. Jest zupełnie inny niż znane z okolic Stalowej Woli suche sosnowe bory. Warto wybrać się tam i przyjrzeć z bliska starym topolom, gęstemu podszytowi czy mnogości grzybów i owadów w martwym drewnie. Będziemy się starali o ponowne objęcie tego obszaru ochroną rezerwatową - mówi Piotr Bednarek z PTP "Wolne Rzeki".

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nasze Miasto Stalowa Wola Misja

DLACZEGO TO ROBIMY?

Bez pardonu, prześwietlamy i oceniamy działania władz Stalowej Woli. Mamy prawo i chcemy wiedzieć:

 • jak władza wydaje nasze pieniądze?
 • jak zarządza naszym wspólnym majątkiem?
 • co chce przed nami ukryć?
 • jaką ma wizję na przyszłość miasta

dowiedz się więcej

 • Łukasz Banasik
  ŁUKASZ BANASIK
  Prezes Zarządu
  Wolontariusz Roku 2009 za działalność społeczną oraz Człowiek Roku w kategorii samorządność i społeczność lokalna w powiecie stalowowolskim.
 • Agata Linek
  AGATA LINEK
  Wiceprezes Zarządu 
  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatka Nagrody Kulturalnej Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” za tomik „Szept pumy"

Wspieraj Nas!


Patrzymy na ręce lokalnych władz. Edukujemy oraz działamy na rzecz środowiska i zieleni miejskiej. Przyglądamy się jak wydawane są publiczne pieniądze. Możesz nam pomóc dalej realizować nasze działania, na dwa sposoby: przekazując darowiznę bezpośrednio na nasze konto: 56 1140 2004 0000 3702 7746 6057 z dopiskiem: "darowizna" lub korzystając z szybkich płatności:
Dziękujemy za wsparcie!

Nasze Miasto na Facebooku